VENNESLA: — Jeg fikk nesten sjokk da jeg leste om dette. Jeg visste ikke at systemet ble brukt til så personlige opplysninger, sier elevrådslev ved Vennesla videregående, Juliane Hodnemyr (17).

Sammen med resten av elevrådsstyret mener hun at sikkerhetsbristen i Mobilskole er svært alvorlig.

— Det er skummelt at disse opplysningene har ligget åpent, sier Dzana Klacar (17).

Opplysninger lå ute

Lørdag skrev Fædrelandsvennen om at sensitiv informasjon om medelever lå åpen for elever på Vennesla videregående skole som klikket seg inn på applikasjonen Mobilskole.

Problemet kan omfatte nesten 200 skoler, og leverandøren har midlertidig stengt ned applikasjonen i hovedplattformen Itslearning.

Juliane Osmundsen (18) sier at elevene ble oppfordret til å bruke tjenesten til å melde fra om mobbing og rusbruk på skolen.

— Vi fikk beskjed om at vi kunne bruke den helt anonymt. Når dette likevel kommer ut, så gjør det mye med troverdigheten. Langt færre vil nok tørre å bruke den til meldinger om mobbing og andre ting du ikke ønsker at skal komme ut, sier hun.

Juliane Hodnemyr mener at systemet burde ha vært testet bedre før det ble satt ut i skolene.

Tar selvkritikk

Rektor Thorkild Haus sier at informasjonen ut til foreldre og elever ikke har vært god nok.

— Vi har pratet med de foresatte og forklart hva som har skjedd. Det var en beklagelig feil fra leverandøren, og vi må poengtere at systemet ikke skal brukes til sensitive personopplysninger, sier han til Fædrelandsvennen.

— Har dere informert godt nok om riktig bruk?

— Vi har informert om hva det skal brukes til, men ikke hva det ikke skal brukes til. Jeg tar selvkritikk på at slike meldinger har blitt liggende i systemet. Vi må skjerpe inn rutinene, slik at slike meldinger blir slettet og at avsenderen for beskjed om riktig bruk, sier Haus, og fortsetter:

— Den rutinen har vi ikke hatt, og det er dumt.

- Skal ha redegjørelse

Leder for hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune, Olav Haavorstad (KrF), sier at han har bestilt en redegjørelse om saken fra utdanningssjef Arly Hauge.

— Vi skal få en redegjørelse om dette i neste utvalgsmøte i april. Det er kommet ut sensitive opplysninger, og det gjelder mange skoler. Nå diskuteres det hvilken løsning som skal tas i bruk i hele fylket, og da vil dette spille inn i drøftingen, sier Vennesla-politikeren, og fortsetter:

— Dette er alvorlig, og noe vi må ta fatt i. Vi må ha trygge løsninger på skolene, sier han.

It-sjef i Vest-Agder fylkeskommune, Knut Fredvik, sier at it-avdelingen vil kontrollere sms-tjenesten før den åpnes opp for de aktuelle skolene i fylket igjen.

Systemfeilen er funnet

Mobilskole tester imidlertid systemet videre før applikasjonen settes opp igjen som før.

— Vi har funnet ut at det er en bug i applikasjonen. Hva det gjelder er en intern sak for oss, men vi tester nå videre før vi åpner opp for skolene igjen, slik at ingen uvedkomne får tilgang, sier daglig leder i Mobilskole, Håkon Kalbakk.