• Tegningen gir oss et glimt inn i fremtiden over Topdalsfjorden, der den nye og den gamle betongbroa ligger side ved side. Den nye Varoddbroa ligger til høyre i bildet. Ny gang- og sykkelvei blir lagt til den nye broa via ei egen, lita bro. FOTO: Statens vegvesen

Ny Varoddbro i seks kjørefelt

Neste år starter byggingen av den nye Varoddbroa i Kristiansand. Endeløse køer på grunn av mindre trafikkuhell og løse fuger blir historie når seks kjørefelt etableres på det nye brosystemet.