• Tilbudet til syke nyfødte er uforsvarlig, ifølge fylkeslegen. Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus får kritikk for å ha inngått "uakseptable kompromisser".

- Ga Arendal uakseptable dispensasjoner

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus inngikk uakseptable kompromisser ved å droppe flere nasjonale kvalitetskrav på fødeavdelingen i Arendal, ifølge fylkeslegen. Han mener det dreier seg om brudd på spesialisthelsetjenesteloven.