• Ordfører Arne Thomassen (t.v.) i Lillesand beklager at Post- og teletilsynet ikke har blitt hørt i byggeprosessen på Nygårds jorde. PT krever at byggingen blir stoppet. De krever også at byggesaken flyttes til en annen kommune fordi rådmann Jan Henning Windegaard (t.h.) tidligere har jobbet i PT. Kommunen har nå bedt KS vurdere rådmannens habilitet. FOTO: ERLEND OLSBU

Fikk beklagelse av ordføreren

Ordfører Arne Thomassen (H) beklager at Post— og teletilsynet ikke ble informert godt nok om byggeplanene på Nygårds jorde.