• Striden om en oppsigelse ved UiA er nå anket til Høyesterett. Oppsigelsen har medført en arbeidskonflikt som har preget arbeidsmiljøet på UiA i mer enn to år. FOTO: Tore André Baardsen

Anker UiA-oppsigelse til Høyesterett

Tap i to rettsinstanser og hundretusener i advokatregning stopper ikke amanuensen som ble oppsagt fra UiA. Nå har han byttet advokat og anker saken inn for Høyesterett.