• En husholdning som benytter tre dunker på 120 liter og som har en gjennomsnittelig tømmefrekvens, må i år betale 3920 i renovasjonsavgift. Det er en økning på 186 kroner og skyldes at det blir dyrere å levere avfallet til forbrenningsanlegget Returkraft på Dalane. De har monopol på å ta imot avfallet. FOTO: Kjartan Bjelland

Du må betale for å få overskudd

I år kan søppelforbrenningsanlegget Returkraft endelig få overskudd. For å få til det, må folk betale mer i renovasjonsavgift.