• Kommunen eier denne gården på Rodeneset. Her planlegger Kristiansand kommune å drive nødboliger når de flyttes neste år.

Her er kommunens nye plassering

Kristiansand kommune fikk ingen respons da de søkte etter private som ville drive nødboliger i Kristiansand. Nå jobber de på spreng for å få flyttet dagens boliger til Rona.