• Alt vi ber om er å være sammen i et jødisk miljø, nær synagogen, på våre eldre dager, sier Agnes og Georg Sebastian (84). Agnes besøker sin mann omtrent daglig. Han bor på Bispeegra omsorgssenter.

- Alt vi ber om er å få være sammen

Skal Kristiansand kommune spesialkjøpe jødisk sykehjemsplass til et jødisk ektepar? Nei, mener byråkratiet. Ja, mener det politiske flertallet.