• Tomas Andreas Lie er leder av Torridal historielag, som tok grep for å få restaurert bua som omtales som nasjonalt kulturminne.  Foto: Lars Hollerud

Ikke ei hvilken som helst bu

Denne bua er et nasjonalt kulturminne. Men uten lokal entusiasme ville den snart være en plankehaug.