• Birkenes-ordfører Arild Windsland (H) jubler over at kommunen endte i pluss i 2014. Driften går fremdeles i minus, men høye finansinntekter og lave renteutgifter sørget for et positivt årsresultat. FOTO: Torstein Øen

Endelig overskudd i Birkenes

Innføring av eiendomsskatt og høye finansinntekter bidro til at Birkenes kommune gikk med overskudd i 2014. Driften går imidlertid fremdeles i minus.