• Her snor riksvei 9 seg smal og uten gul stripe gjennom Helle, sør for Rysstad. Nå vil setesdølene ha fortgang i arbeidet med ny og bedre vei. FOTO: Johs. Bjørkeli

Kraftmillioner til riksvei 9

Setesdal og fylkeskommunen putter over 130 millioner kroner i ny riksvei 9. Nå forlanger Bykle-ordføreren at Stortinget bevilger resten.