• I dette ridehuset mener styret for Gimle gård at Titti Arenfeldt-Omdals vognsamling bør stilles ut. Vognene står i dag i et lager på Lista. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Vognsamlingen stuet vekk

Den store vognsamlingen etter Titti Arenfeldt-Omdal er stuet vekk på Lista. Det synes Anne Ma Timenes er trist.