• - Vi var ikke oppmerksomme på dette med oljerester, sier feie- og brøytesjef Odd Kristiansen i Kristiansand kommune. Nå viser prøver kommunen selv har tatt, at feiesanden er forurenset. Rutinene må legges om, og kommunen får en ekstra utgift. FOTO: Anders Martinsen

Feiesanden er forurenset

— Vi får en ekstra utgift nå, men jeg vet ikke hvor stor den blir, sier feie- og brøytesjef Odd Kristiansen i Kristiansand kommune.