• Samling på dekk på KV Tor fra venstre assisterende havariinspektør Sammy Olsen, Espen Johannesen, Robert Sørheim Olsen, Gisle Espeland, politiets innsatsleder Per Kristian Klausen og Vidar Johannesen. De to minste fjernstyrte undervannsbåtene på kassen foran dem. FOTO: Tore André Baardsen

De hentet opp de omkomne

Et inderlig ønske om at de etterlatte skulle få en grav å gå til gjorde at bergingsteamet om bord i kystvaktskipet "Tor" ga alt og lyktes med å hente opp til omkomne fra fiskebåten "Carina".