Prinsen, som er én av fem presidentkandidater, har bedt om at det benyttes både gjennomsiktige valgavlukker og uavhengige kontrollører i forbindelse med at Sepp Blatters arvtaker i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) skal utpekes.

FIFAs valgkommisjon avslo anmodningen og hevdet at en anke til CAS ville være fåfengt fordi det ikke ville la seg gjøre å hurtigbehandle saken slik at en avgjørelse forelå i tide til valget.

Tirsdag gikk prinsen og hans juridiske rådgivere i stedet til CAS med anmodning om at presidentvalget utsettes inntil man har fått avklart hvorvidt ønsket om gjennomsiktige valgavlukker og uavhengige kontrollører må etterkommes.

Noen timer senere opplyste voldgiftsretten at man vil se nærmere på saken, og at en avgjørelse vil foreligge senest torsdag morgen.

Da gjenstår det fortsatt i overkant av et døgn til valget skal finnes sted. (©NTB)