• Arbeidsgruppa som skal definere framtidige roller og funksjoner ved sykehuset i Flekkefjord trenger mer tid på å bli enige. FOTO: ARKIV

Uenige om Flekkefjord

Arbeidsgruppa som skulle se på fremtidige funksjoner ved sykehuset i Flekkefjord ble ikke enige, og starter derfor utredningsarbeidet på nytt.