• Sykepleier Elena Sløgedal skulle veldig gjerne økt sin stillingsbrøk betydelig, men så langt har det ikke latt seg gjøre. Her sammen med pasient Snefrid Johansen på tur i korridoren på Mandal sykehjem. FOTO: Jarle R. Martinsen

Mange vil jobbe mer

Mange innen helsesektoren jobber ufrivillig lite på deltid. De vil jobbe mer.