• SÅRBAR: Et nytt prosjekt skal avdekke hvorfor villreinen de siste årene har holdt seg borte fra randsonen av Setesdal-Ryfylke villreinområde. FOTO: Johs. Bjørkeli

Skal lokke villreinen sørover

Et nytt samarbeidsprosjekt skal få villreinstammen i Setesdal og Ryfylke til å trekke lengre sørover.