- Like viktig som Kilden

Nå er det bestemt at Kristiansand får sin helt nye kai på Lagmannsholmen. Det betyr enda større skip til byen.

Publisert

Havnestyrets leder Jan Oddvar Skisland (Ap) hadde tatt turen fra sitt nye hjemsted Mallorca ti Kristiansand for å lede havnestyremøtet. Her ble det endelig bestemt å bygge ny kai på Lagmannsholmen. Videre fra høyre: havnedirektør Halvard Aglen (skjult) Per Kåre Selle (H), Harald Andersen (H), Ian Couling og Sven Arild Hansen fra Kystverket. Foto: Kjetil Reite

En ny kai på utsiden av Lagmannsholmen vil frigjøre plass på Silokaia, men det vil også frigjøre plass ved Caledonien. På denne skissen er det vist hvordan et slikt område kan brukes til park. Hvordan området skal brukes, blir likevel ikke avgjort før reguleringsplanen er klar. Foto: Atle Droesdal

Den nye kaia kan være på plass i 2017 og vil være minst 250 meter. Kaien som har vært planlagt over flere år, er nå endelig vedtatt av havnestyret.

— Dette er veldig viktig for havna og vi hadde ikke tid til å vente lenger. Nå får vi sikret at det fortsatt kan komme cruiseskip til Kristiansand, og vi får sikret at vi kan ta imot større skip enn det vi kan i dag, sier Jan Oddvar Skisland (Ap), leder i havnestyret.

Les også:

Les også

Skal stå ferdig innen tre år

Tirsdag hadde han tatt veien fra Mallorca til Kristiansand for å lede møtet i havnestyret der den viktige saken skulle opp.

Kilden

Flertallet var enige med Skisland i at en slik kai trengs og at man må komme i gang med bygging nå.

— Dette er veldig bra for Kristiansand havn. Det er like viktig for Kristiansand som da vi fikk Kilden, sa Morten Årikstad som representerer brukerne av havna i havnestyret.

Med den nye havna, kan Kristiansand ta imot skip de må si nei til i dag. Ifølge administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen kan nå skip som stikker 15 meter dypt komme til Kristiansand. I dag er grensen ni meter.

Les også:

Les også

Mener de betaler for mye i Kristiansand

— Dette vil gjøre Kristiansand til en mye bedre havn, og denne investeringen er ikke tapt siden må ha en kaifront på Lagmannsholmen uansett, sa Morten Årikstad.

Han viste til at når konteinerhavna en gang skal flyttes til Vige, kan de selge Lagmannsholmen med kaifront til en fremtidig utbygger. Det vil øke områdets verdi.

En ny kai på utsiden av Lagmannsholmen vil frigjøre plass på Silokaia, men det vil også frigjøre plass ved Caledonien. På denne skissen er det vist hvordan et slikt område kan brukes til park. Hvordan området skal brukes, blir likevel ikke avgjort før reguleringsplanen er klar. Foto: Atle Droesdal

Utvikling

En ny kai kan føre til at havna kan frigjøre mer plass på konteinerhavna og bruke det til byutvikling. Tidligere har planen vært å frigjøre et område mellom Caledonien og dagens konteinerhavn til slike formål (se skisse).

Les også:

Les også

Vil utrede jernbane fra Vige til Langemyr

Men Skisland er minst like opptatt av at de nå får cruiseskipene bort fra Silkoia. Her skal det nemlig bli blokker og da må cruiseskipene bort.

— Hvis vi venter, så risikerer vi å ødelegge for både cruiseskip og konteinerskip, sier Skisland.

Usikkert

Selv om havnestyret er begeistret for forslaget om ny kai, er det likevel usikkert hvor høye inntekter kaia vil gi. Cruiseskipene gir fire millioner i året hvis aktiviteten fortsetter på samme nivå som i dag.

Men det er usikkert hvor mye de vil gi i framtiden, og det er også usikkert hvor mange konteinerskip som skal bruke anlegget.

— Vi er absolutt positive til å gjøre dette, men vi synes ikke saken er godt nok underbygd og er ikke klare til å si ja i dag, sa Harald Andersen (H) som ville ha saken utsatt og i stedet få lagt fram en egen sak.

Men flertallet i havnestyret ville ikke vente på det og vedtok å bruke 25 millioner på den ny kaien allerede neste år.

Publisert