• Styret i elevrådet er fornøyd med årets innsats. F.v. Veline Gautefall Olsson, Tobias Malvig, Adine Gill-Haraldstad, Soroush Moradpour, Gunnar Klepp Madsen og Nathan "Nate" Tewoldbrhan.

Elevrådet aksjonerte mot ensomhet i friminuttene

På Tangen videregående skole ville elevrådet gjøre noe ekstra for å hindre ensomhet på skolen. De satt i gang et hemmelig prosjekt for at ingen på deres skole skulle sitte alene i friminuttene.