• Statsråd i sosial- og arbeidsdepartementet Robert Eriksson (Frp), har fremmet forslag om å utvide reglementet på midlertidige ansettelser ut til høring. Forslaget støttes av Steinar J. Olsen, daglig leder ved sportsbedriften Stormberg. FOTO: Martine Haugland

- Midlertidige ansettelser er løsningen

Frp-minister Robert Eriksson mener et mildere reglement på midlertidige ansettelser vil hjelpe NAV-klienter ut i arbeidslivet.