• Den fryktede lobemaneten er oppdaget langs Sørlandskysten, etter å ha vært borte i flere år. Havforsker Tone Falkenhaug er spent på om den er kommet for å bli, og hvilken effekt dette vil ha på økosystemet. FOTO: Havforskningsinstituttet

Beryktet manet funnet i Høvåg

Havforsker er bekymret etter at den svartelistede amerikanske lobemaneten er tilbake i norske farvann.