• Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (midten), har sondert muligheten for at Lillesand kan slå seg sammen med Grimstad og Birkenes. Ordfører i Birkenes, Arild Windsland (th), advarer Kristiansand mot å være for passive når kommunene nå skal utrede sammenslåing. Da kan de bli stående igjen alene. Til venstre: Dina Stendal (H) som sitter i formannskapet i Lillesand.

Slik kan Kristiansand få Oslo-status

Kommuner som Kristiansand kan få oppgaver som videregående skoler og kollektivtrafikk i forbindelse med en kommunereform. Men muligheten kan glippe om de ikke klarer å slå seg sammen med nabokommunene.