• Arild Wilhelmsen, leder av Kleven velforening, ønsker ikke å uttale seg for bastant om utbygging i Kleven før medlemmene har debattert saken på årsmøtet.

Kleven skal gjenskapes

En av Sørlandets viktigste uthavner skal bli slik den var før.