• Utbyggingen på Tømmerstø består for en stor del av lavblokker. FOTO: Trollvegg Arkitektstudio

Kritisk til 266 nye boliger

Kristiansandere bor mer spredt enn storbyfolk flest. Nå anbefaler kommuneadministrasjonen et nytt boligprosjekt med 266 enheter 13 kilometer fra sentrum.