• ØNSKER FORBUD: Direktoratet for naturforvaltning ønsker å forby all fritidskjøring med snøskuter. FOTO: ARKIVFOTO

Slakter snøskuterforbud

Setesdølene mener et forbud mot skuterkjøring vil være blodig urettferdig. De får støtte av Arbeiderpartiets Freddy de Ruiter.