RUSSLAND MOSKVAEn rekke Kreml-tro ungdomsorganisasjoner har bebudet at titusener av aktivister vil gå på gaten for å sikre oppbakking til partiet, som allerede ligger an til å få et godt stykke over 50 prosent av stemmene ved valget til parlamentets underhus, Statsdumaen. I tillegg kommer ti prosent til det andre støttepartiet, Rettferdig Russland, som ble opprettet for kun et år siden med henblikk på å samle sosialistiske stemmer til fordel for Putin — og dermed svekke det stadig betydelige kommunistpartiet.Unge aktivister deltar først og fremst i organisasjonen Nasji - det betyr «Våre» (underforstått «Våre unge») - som ble opprettet i 2005. Noen iakttakere mener det har skjedd på Kremls oppfordring for å avverge uroligheter i stil med folkeopprørene som felte de Moskva-orienterte og diktatoriske styrer i de tidligere sovjetrepublikkene Ukraina og Georgia. «Putinjugend».

Forutsetningene for nabolandet Ukrainas «oransjerevolusjon» og Georgias «roserevolusjon» var imidlertid ganske annerledes enn situasjonen i dagens Russland, hvor sannsynligheten for en slik folkelig oppstand er forsvinnende liten på bakgrunn av en oppbakking til Putin på meningsmålingene på omkring 80 prosent. Så Nasjis aksjoner vil nok overveiende skje ut fra devisen «Du er dum - og antirussisk - hvis du ikke stemmer på Putins parti». Noe uvennlig, er organisasjonen, som har flere enn 100.000 medlemmer, fra ulike hold blitt betegnet som «Putinjugend», med tydelig adresse til det nazistiske Tysklands ungdomsorganisasjon Hitlerjugend.De øvrige ungdomsorganisasjonene som kan ventes på gatene til fordel for Putin og hans parti, er «Den unge garde» og «Ungt Russland». Aktivister fra de tre organisasjonene har allerede invadert skoler, universiteter, ungdomsklubber, barer og diskoteker overalt i Russland for å spre deres budskap: «Det er deres plikt å stemme på Forent Russland». Ingen vanlig valgkamp.

— Det er i øyeblikket et politisk klima som simpelthen ikke gjør det mulig å gjennomføre en normal valgkampanje, lyder det oppgitt fra Ilja Jasjin, formannen for det liberale opposisjonspartiet Jablokos ungdomsorganisasjon.Både denne ungdomsorganisasjonen og venstresidens organisasjon, Den Røde Ungdoms Fortropp, oppfatter det som umulig å gjøre seg gjeldende overfor det økonomiske budsjettet som er stilt til rådighet for de Putin-tro ungdomsorganisasjonene.Samtidig kritiserer president Putin sitt eget støtteparti, umiddelbart etter at han meddelte at en seier til Forent Russland vil gi ham «moralsk mandat» til fortsatt å lede Russland.Presidentens kritikk går på at partiet mangler en klar politisk ideologi og tiltrekker «alle mulige svindlere». Putin tilføyde at han kun hadde valgt partiet fordi «det ikke var andre realistiske muligheter». Dette er altså det partiet som Putin selv stiller som nr. 1 på listen for det kommende parlamentsvalget.Tekst: Niels JürgensenJyllands-Posten