• FOTO: Jan Erik Stiland

Mange unge i ulykker

Unge mennesker blir oftere skadd i trafikken i Aust-Agder enn i Vest-Agder. Det viser tall fra statistisk sentralbyrå.