• I VEKST: Oasen skole i Søgne er blant de private grunnskolene som har opplevd vekst i elevtallet. Siden januar 2002 har elevtallet økt fra 33 elever til 118 ved skolestart i 2005. Skolen har omkring 30 ansatte. Bildet er tatt da Larsen møtte daværende kirke- og utdanningsminister Trond Giske.

Privatskole-vekst i høyt tempo

Antall privatskoleelever i Aust-Agder økte med nesten 20 prosent fra 2004 til 2005. På tre år har antall elever mer enn fordoblet seg.