UTBYGGING: Syd-Kvadraturen Vel har lenge snakket om hvordan våre kommuneforvaltere skal løse trafikkproblemer i vårt område da utbygging av området Tangen ble bestemt. Vi etterlyste gang på gang en trafikkonsekvens av denne utbyggingen, som skal vare i 10-20 år. Vi har til og med foreslått at leveranser burde skje fra sjøen, og utkjøring av søppel og annet via lektere, for å spare byen for dette.Store doninger støyer inn i byggeområder i sentrum. I en artikkel 27. september 2006, blir det skrevet på lederplass at Kvadraturen kveles. Kommunen ønsker at befolkningen skal la bilen stå. Dette er selvfølgelig riktig å prøve på, men legg ikke ansvaret på beboere i Kvadraturen for den økte trafikken. Kjempestore trailere kjører i Kronprinsensgate for eksempel, og en økning av trafikken til det helseskadelige her døgnet rundt, har gjort at beboere i denne gaten nå går til aksjon mot støy og uro. Store biler fra byggeleverandører som skal forsyne Tangen, Odderøya, Havna og Nybyen med materialer, støyer seg gjennom byen daglig, ja hele døgnet.Hva skal befolkningen tåle av vedtak som blir gjort uten at det i forkant tas en utredning om konsekvenser? Hvorfor får ikke beboere som blir sterkt berørt av bestemmelser og vedtak beskjed om omlegging av trafikken, når livet til mange blir svært berørt av dette?for medlemmer i Syd-Kvadraturen VelElisabet Stray, leder