Vanskeligere med senaborter på Sørlandet

For kvinner bosatt på Sør— og Vestlandet er det mye vanskeligere å få utført senaborter enn for kvinner på Østlandet.
Stortingsrepresentant Karin Yrvin (Ap) krever bedring.