• GIR OPP: Jon K. Nordibø i Jordalsbø i Bygland gir opp saueholdet. Han savner 32 lam og 16 sauer. Rovdyrene får skylda for det. Politikerne får skylden for resten av ulønnsomheten i landbruket. FOTO: Johs. Bjørkeli

Gir opp gården sin

Jon K. Nordibø i Jordalsbø i Bygland savner til sammen 48 sauer og lam på beite. Dette, sammen med norsk landbrukspolitikk, gjør at også han slutter med gårdsdrift i Bygland.