• FORSVARER: David Toskas forsvarer, advokat Øystein Storrvik, spurte i dag Kripos-etterforsker Torbjørn Aasbø om han kjente til denne opplysningen før han avhørte Pettersen. Det benektet Aasbø. FOTO: Scanpix

Vitne pekte ut Dan Pettersen kort tid etter ranet