• UTSATTE SØK. Regnsommeren gjør at selv om kraftverket har stengt vannet, så renner det farlig mye vann ned i jettegryta i Bykle. Søket etter 40 år gamle levninger utsettes. Selve gryta ses mellom de to fossene. FOTO: Johs. Bjørkeli

Regnsommeren stoppet liksøk

Store vannmengder i jettegryta i Bykle stoppet søket etter en franskmann som forsvant i 1967.