Statnetts gamle søppel

Statnett presser på for å bygge ny kraftledning gjennom Setesdal, men de har ennå ikke ryddet opp etter den som ble bygget for 35 år siden.