– Kan ta en generasjon eller mer å dempe motstanden