Koronamøte med innvandrermiljøet: Preges av bekymring, rykter og usikkerhet