Biler kappkjørte på isen i over 100 km/t – flere forhold i Agder anmeldes