Utvalgsleder Ole Magne Omdal (Sp) hadde en stri tørn med å styre ordet under befaringen på Egsjordet torsdag. Bak ham fra venstre står leder Knut Erik Ulltveit fra Agder Bondelag, videre Gunnar Hangeland fra Bondelaget i Kristiansand. Utvalgsleder Ole Magne Omdal (Sp) hadde en stri tørn med å styre ordet under befaringen på Egsjordet torsdag. Bak ham fra venstre står leder Knut Erik Ulltveit fra Agder Bondelag, videre Gunnar Hangeland fra Bondelaget i Kristiansand. Foto: Kjartan Bjelland

– Der du tar en bit av et jorde, forsvinner det