Utbyggingen på den snaut fem kilometer lange strekningen Besteland - Helle i Valle kommune pågår for fullt. I forslaget til statsbudsjett, som nylig ble lagt fram, viderefører regjeringen arbeidet, og strekningen skal etter planen stå ferdig neste høst. Utbyggingen på den snaut fem kilometer lange strekningen Besteland - Helle i Valle kommune pågår for fullt. I forslaget til statsbudsjett, som nylig ble lagt fram, viderefører regjeringen arbeidet, og strekningen skal etter planen stå ferdig neste høst. Foto: Kjetil Nygaard

Foreslår 500 millioner til rv. 9