Vil bruke over hundre millioner på å motvirke utenforskap