Tunnelene ikke sikkerhetsklarert: Fortsatt ingen dato for veiåpning

foto