Sykehuset sliter med høyt sykefravær – men må kutte ansatte

foto