VENNESLA: — Det vanskeligste blir å oppfylle kravet om en tilpasset undervisning, sier skolesjef Roy Johnsen til Fædrelandsvennen. Han frykter at innsparingene i første rekke vil ramme de aller svakeste og de aller flinkeste elevene. Årsaken er at det med færre lærere blir nesten umulig å dele elevene inn i grupper tilpasset evner og forutsetninger.Fagenhet for undervisning er pålagt å kutte 5,2 millioner kroner.Det medfører følgende sparetiltak:Ni lærerstillinger kuttesAlle investeringer legges på isØkt foreldrebetaling på skolefritidsordningen (SFO)Innskjerpet innvilgelse på permisjoner med lønnFokus på enøktiltak.- Vi skal drive skole og vi skal fortsatt ha fokus på kvalitet og innhold, men det er ikke lett når vi samtidig må redusere rammetimetallet, sier Johnsen.Han håper å kutte antallet lærerstillinger kun ved å ikke fornye vikariater. Videre håper han å finne løsninger slik at de svakeste elevene som trenger helt spesielle opplegg, fortsatt skal få sitt. Skolesjefen legger likevel ikke skjul på at det er en tøff prosess etaten står overfor.- Det eneste positive er at dette ikke er selvforskyldt. Den vanskelige økonomien skyldes ikke dårlig styring lokalt, men at vi kommer dårlig ut i forhold til statlige overføringer. Alle etatene må ta sin del av innstramningene. I vår etat er vi innstilt på å kjempe oss gjennom dette. Dropper oppussing

Sparingen medfører også at den etterlengtede oppussingen av Skarpengland skole legges på is. Dermed kan elevene i barnetrinnet se langt etter å få oppgradert de nedslitte klasserommene. Utbyggingen av Samkom skole går derimot som planlagt og arbeidene her skal være ferdig i februar.Økt foreldrebetaling i skolefritidsordningen er et annet sparetiltak. Skolesjefen håper i det lengste at man slipper å legge ned tilbudet på de minste skolene.- Men vi må ha bort underskuddet. Det betyr at det vil komme en diskusjon om hvorvidt vi bør ha en minimumsgrense på antall elever. Vi kommer ikke utenom en betraktelig økning av foreldrebetalingen, sier Johnsen. Han kan ikke si hvor mye dyrere det vil bli.- Det er et komplisert regnestykke. Vi skal fortsatt bidra med lokaler og renhold, men målet er at SFO skal gå i null slik at ordningen ikke belaster skolebudsjettet, sier Johnsen. De som har barn inne i SFO vil få fortsette med samme vilkår ut skoleåret.birgitte.klekken@fedrelandsvennen.no