KRISTIANSAND: — Det er sterkt beklagelig at det har vært slike tilstander som nå er avdekket. Dette holder ikke. Både organiseringen og gjennomføringen har vært for dårlig, og vi kan ikke ha det slik, sier Bjarne Ugland (Ap).Han var uvitende om at det kunne ta tre år å få svar på søknad.Han skriver noe på kontoen for lav bemanning, og håper innføringen av EBT vil føre til bedre rutiner.Flere av gruppelederne håper at også innføringen av et servicekontor og gjeninnføring av by- og eldreombud, vil rette opp i noe. Tore Austad (H) sier det som er avdekket må tas ytterst alvorlig.- Her er det tilfeller av betraktelig svikt i saksbehandlingen. Det kan ikke være slik at folk må vente et par år på svar, svarene må komme prompte, sier han.I likhet med Ugland, tror også Austad at EBT vil rette på forholdene. Han understreker at det som er påpekt, skriver seg fra tiden før omorganiseringen.- Men uansett er det uakseptabelt, og jeg ser at helse- og sosialdirektøren tar dette alvorlig.Både Austad og Olaf Messel (Demokratene) tror saken kommer til å havne i formannskapet.- Jeg har påpekt det samme tidligere. Det er så sjokkerende og alvorlig at saken må til formannskapet. Det som skal til for at det skal bli orden, er nettopp at revisjonen setter fokus på ting, sier Messel.- Systemet er at man ikke bruker ventelister til sykehjemsplasser, man bare behandler nye søknader hver uke og gir plass til de man har plass til. Dermed blir det ikke registrert hvor lang tid søknaden tar. Det er helt grotesk. Nå må helse- og sosialdirektøren ta tak i dette. På torsdag må helse- og sosialstyret få greie på status pr. i dag, sier han.Torbjørn Urfjell (SV) peker på at det er byråkratiet, og ikke tjenestene, som slaktes.- Jo mer byråkrati, jo større sjanse er det for at slike feil skjer. Kommunen går feil vei ved innføringen av EBT. Det blir mer byråkrati, mer avstand mellom brukerne og de som bestemmer. Helse- og sosialdirektøren sier bare EBT, EBT. Han har en overdreven tro på at jus skal redde politikken, mener Urfjell.Anne Ma Timenes (KrF) sier at helse- og sosialdirektøren gjør lurt i å legge seg flat for kritikken.- Dette var dyster lesning. Men jeg ser at de tar det alvorlig, og må tro at det blir bedre ved innføringen av EBT. Det skal bli spennende å se når effekten av omorganiseringen skal måles, sier hun.Heller ikke Timenes var klar over at det i ekstreme tilfeller kan gå tre år før søkeren får svar.- Det er helt forferdelig og urimelig. Kommunen må følge forvaltningsloven, det er klart. Jeg forventer at ting blir bedre, sier hun.