Ettersom 1. kvartal endte på pluss tre millioner kroner, blir det også akkumulert resultat etter 1. halvår. Enkelt å regne ut, det.Den som går litt bak resultattallet, finner en daglig drift som viser små tegn til bedring, men også redusert salg av tynne plater fra Norsk Wallboard og svakere inntjening enn forventet hos Fibo-Trespo i Lyngdal. (Selv om salget der øker.) Dessuten plages eksporten av en sterk, norsk krone, pluss at strømutgiftene er i ferd med å stige hos Byggma som hos næringslivet (og privatfolk) for øvrig.Det lille datterselskapet Respatex i England, samt det større Sasmox i Finland, går imidlertid rimelig bra.Omsetningen i Byggma-konsernet 1. halvår er riktignok steget i forhold til samme periode i fjor, og nådde 189 millioner kroner. Men økningen skyldes innlemmelsen av Fibo-Trespo. At Byggma har mistet distribusjonen av «porøse produkter», trekker nedover — med anslåtte 30 millioner kroner 1. første halvår. rune øidne reinertsen