BIRKENES: Han foreslo å si ja til hyttene og ba om at Birkenes ikke la noen som helst restriksjoner på byggingen, verken når det gjaldt drikkevann, høyde på grunnmur, takvinkel eller andre restriksjoner.Tveit fikk ikke gehør, for å si det mildt. Han ble møtt med den store tausheten og var den eneste som stemte for sitt eget forslag. Men uansett: Knut Gunnar Topland fikk godkjent planene for et hyttefelt på Toplandsheia. Feltet er på 25 parseller, og Agder og Telemark Planselskap AS har fremmet reguleringsplanen for Topland. Området ligger på et platå 300 meter over havet, og selve planområdet er på 150 dekar med skogkledde koller, mye og fjell. Det skal ikke legges inn vann i hyttene, og det skal brukes biologisk toalett.