OSLO: Når kulturkomiteens budsjettinnstilling for 2001 avgis i dag, vil kulturminister Ellen Horns ønske om å auksjonere bort TV2s konsesjon til søkere som ellers står likt, bli begravet. Med unntak av Fremskrittspartiet står samtlige partier bak å avvise det omstridte auksjonsprinsippet. Også Arbeiderpartiets medlemmer i kulturkomiteen går imot sin egen kulturminister, skriver Aftenposten.I stedet må vinneren av ny konsesjon ut med to avgifter. Den ene er et engangsvederlag for å få rettigheten til riksdekkende reklamefinansiert TV i Norge. Størrelsen på vederlaget skal departementet bestemme. Den andre er en årlig avgift på minst 20 millioner kroner som skal gå til audiovisuelle produksjoner. NTB