Store innsparingstiltak på Hunsfos, oppsigelser truer