Over 500 eldre risikerer å miste hjelp til rengjøring